Success Factors dla pracownika i menedżera, obszar twardego HR

Mówiąc o Success Factors mówimy o zarządzaniu kapitałem ludzkim (Human Capital Management) i usłudze typu SaaS (czyli System as a Service). Dzisiaj większość narzędzi informatycznych tego typu znajdziemy w tzw. chmurze, czyli dostępne poza lokalnymi serwerami, za pośrednictwem połączenia internetowego. Rozwiązanie, o którym mowa, wspiera przedsiębiorstwa zarówno w obszarze twardego jak i miękkiego HR. W naturalny sposób oferuje ono narzędzia zarówno dla menedżerów, działu HR i pracowników.

Na rynku dostępne są oczywiście różne rozwiązania, które ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami firm i organizacji. Niektóre rozwijały się w starszym, bardziej tradycyjnym podejściu. Były to systemy dedykowane działom zarządzającym poszczególnymi procesami. Zanim nadeszła era digitalizacji przedstawiciele działu HR ewidencjonowali w systemie te dane, których potrzebowali. Jednak dzisiejszy Success Factors wychodzi z funkcją personalną poza dział zajmujący się sprawami pracowniczymi. Każdy menedżer w przedsiębiorstwie jest w gruncie rzeczy odpowiedzialny za wyniki finansowe, np. szef działu sprzedaży odpowiada za wyniki w tym obszarze osiągnięte przy pomocy pracowników, którymi zarządza. Tym samym potrzebuje narzędzi do zarządzania swoim zespołem, ludźmi. SF pozwala jednakże także pracownikom weryfikować swoje wyniki i różne aspekty działań. Hicron oferując rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim skupia się na tym, by było ono rozumiane jako narzędzie zarówno dla menedżerów jak i pracowników.
Success Factors w obrębie twardego HR (kadry, płace i czas pracy).

Dostęp do danych

W kontekście twardego HR menedżer potrzebuje dostępu do informacji. To on podejmuje decyzje związane z płacami i premiami, a także miejscem pracowników w strukturze organizacji, czyli w kwestii potencjalnych awansów. W tradycyjnym modelu przełożony dzwoni do działu personalnego, aby ten przygotował mu zestawienie dotyczące wyników poszczególnych pracowników, kwestie urlopów czy wynagrodzeń i dodatków motywacyjnych. Za pośrednictwem rozwiązania Success Factors menedżer ma dostęp do danych w systemie. Powoduje to, że dział odpowiedzialny za kadry i płace nie musi zajmować się przygotowywaniem odpowiednich danych, ponieważ system generuje automatyczny raport w przystępny sposób, prezentowany na różne sposoby. Każdy menedżer ma dostęp do potrzebnych informacji zgodnie z przyznanymi mu odgórnie uprawnieniami. Część danych otrzymuje w postaci dashboardów, które wyświetlają sumaryczne podsumowanie informacji. Jest to przyjazne rozwiązanie dla kadry zarządzającej, która nie musi się martwić dzięki temu o czasochłonną analizę danych cząstkowych. Narzędzie SAP postępuje w ten sposób zgodnie z trendami dostępnymi dla systemów tej klasy. Otrzymywane za pośrednictwem tego narzędzia ekrany mogą pokazywać dane za pośrednictwem wykresów kołowych, słupków czy w inny łatwy i przejrzysty sposób.

Porządek w wynagrodzeniach, budżetach i podwyżkach

Success Factors pozwala na wyświetlenie wyników zespołu i poszczególnych pracownikach na konkretnych słupkach. Ułatwia to zdecydowanie decyzje związane z podwyżkami czy awansami. Ale kolejnym narzędziem pomagającym w procesie zarządzania pracownikami są wszelkie procesy budżetowania. Za pośrednictwem systemu kadra zarządzająca może przyznać poszczególnym menedżerom budżety związane z podwyżkami, w których ci mogą wykonywać symulacje. Wynik takiej pracy najczęściej zatwierdzany jest przez dyrektora finansowego.

O zastosowaniu SF w kompetencjach miękkich HR przeczytasz tutaj. SuccessFactors wspiera różne obszary zarządzania pracownikami: od procesu rekrutacji i onboardingu nowego pracownika, przez wyznaczanie okresowych celów, aż po planowanie awansów i sukcesji – o nich także przeczytasz na naszym blogu.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę