SuccesFactors - zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

SuccesFactors - zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Firma to pracownicy. Im większe jest ich zaangażowanie, poziom satysfakcji i umiejętności, tym efektywniej działa przedsiębiorstwo. Istnieje szereg systemów wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji. Realizują one zadania związane z kadrami i płacami, ale również zarządzaniem kompetencjami czy wartościowaniem stanowisk. SAP SuccessFactors to system HR nowej generacji, dostępny w chmurze i oparty na podejściu Human Experience Management. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej o możliwościach jakie daje.

Co to jest SuccesFactors?

SAP SuccessFactors (SF) to dostępne w chmurze oprogramowanie umożliwiające zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie w modelu SaaS (Software as a Service) wspiera procesy: rekrutacji, szkolenia i rozwoju pracowników, ale także informacji, wynagrodzeń i planowania zatrudnienia. Jego funkcje nie są skupione jedynie wokół wyników, kosztów i celów. Szereg z nich pomaga w budowaniu więzi pracownika z firmą, co zwiększa jego efektywność i pozwala zatrzymać go na dłużej.

Na rynku dostępne są oczywiście różne rozwiązania, które ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami firm i organizacji. Niektóre rozwijały się w starszym, bardziej tradycyjnym podejściu. Były to systemy dedykowane działom zarządzającym poszczególnymi procesami. Zanim nadeszła era digitalizacji przedstawiciele działu HR ewidencjonowali w systemie te dane, których potrzebowali. Jednak dzisiejszy SuccessFactors wychodzi z funkcją personalną poza dział zajmujący się sprawami pracowniczymi. Każdy menedżer w przedsiębiorstwie jest w gruncie rzeczy odpowiedzialny za wyniki finansowe, np. szef działu sprzedaży odpowiada za wyniki w tym obszarze osiągnięte przy pomocy pracowników, którymi zarządza. Tym samym potrzebuje narzędzi do zarządzania swoim zespołem, ludźmi. SF pozwala także pracownikom weryfikować swoje wyniki i różne aspekty działań. Hicron oferując rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim skupia się na tym, by było ono rozumiane jako narzędzie zarówno dla menedżerów jak i pracowników.

SAP SuccessFactors w obrębie twardego HR (kadry, płace i czas pracy).

SuccesFactors – zalety

Rozwiązanie SAP SucccessFactors wspiera przedsiębiorstwa zarówno w obszarze twardego jak i miękkiego HR. W naturalny sposób oferuje ono narzędzia zarówno dla menedżerów, działu HR i pracowników.

DOSTĘP DO DANYCH

W kontekście twardego HR menedżer potrzebuje dostępu do informacji. To on podejmuje decyzje związane z płacami i premiami, a także miejscem pracowników w strukturze organizacji, czyli w kwestii potencjalnych awansów. W tradycyjnym modelu przełożony dzwoni do działu personalnego, aby ten przygotował mu zestawienie dotyczące wyników poszczególnych pracowników, kwestie urlopów czy wynagrodzeń i dodatków motywacyjnych. Za pośrednictwem rozwiązania SuccessFactors menedżer ma dostęp do danych w systemie. Powoduje to, że dział odpowiedzialny za kadry i płace nie musi zajmować się przygotowywaniem odpowiednich danych, ponieważ system generuje automatyczny raport w przystępny sposób, prezentowany na różne sposoby. Każdy menedżer ma dostęp do potrzebnych informacji zgodnie z przyznanymi mu odgórnie uprawnieniami. Część danych otrzymuje w postaci dashboardów, które wyświetlają sumaryczne podsumowanie informacji. Jest to przyjazne rozwiązanie dla kadry zarządzającej, która nie musi się martwić dzięki temu o czasochłonną analizę danych cząstkowych. Narzędzie SAP postępuje w ten sposób zgodnie z trendami dostępnymi dla systemów tej klasy. Otrzymywane za pośrednictwem tego narzędzia ekrany mogą pokazywać dane za pośrednictwem wykresów kołowych, słupków czy w inny łatwy i przejrzysty sposób.

PORZĄDEK W WYNAGRODZENIACH, BUDŻETACH I PODWYŻKACH

SuccessFactors pozwala na wyświetlenie wyników zespołu i poszczególnych pracownikach na konkretnych słupkach. Rozwiązanie to ułatwia zdecydowanie podejmowanie decyzji związanych z podwyżkami czy awansami. Ale kolejnym narzędziem pomagającym w procesie zarządzania pracownikami są wszelkie procesy budżetowania. Za pośrednictwem systemu kadra zarządzająca może przyznać poszczególnym menedżerom budżety związane z podwyżkami, w których ci mogą wykonywać symulacje. Wynik takiej pracy najczęściej zatwierdzany jest przez dyrektora finansowego.

O zastosowaniu SF w kompetencjach miękkich HR przeczytasz w naszym artykule SAP SuccessFactors dla pracownika i menedżera. SuccessFactors wspiera różne obszary zarządzania pracownikami: od procesu rekrutacji i onboardingu nowego pracownika, przez wyznaczanie okresowych celów, aż po planowanie awansów i sukcesji – o nich także przeczytasz na naszym blogu.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę