SuccessFactors dla pracownika i menedżera, obszar miękkiego HR

SuccessFactors dla pracownika i menedżera, obszar miękkiego HR
Success Factors powstało w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych jako system autorstwa Larsa Dalgaarda. 10 lat później oprogramowanie, ale przede wszystkim firma znalazły się w rękach amerykańskiej spółki należącej do SAP – SAP America.

Wraz z rozwojem narzędzi informatycznych oraz technologii rozwiązanie jakim jest Success Factors stało się jednym z najlepszych na świecie systemów do zarządzania procesami personalnymi, już nie tylko w obrębie działów HR, ale także wykraczając daleko poza nie.

Cały obszar Talent Management, czyli miękkiego HR został skupiony w obrębie narzędzia SF. Działania z tego zakresu pozwalają na zwiększenie motywacji i satysfakcji zarówno pracowników jak i menedżerów z pracy i jej wyników. Jeżeli taki system jest dobrze zaprojektowany to członkowie poszczególnych zespołów wiedzą czego się od nich oczekuje i z większą łatwością mogą zrealizować wyznaczone im cele. Do pomocy w zwiększaniu poziomu efektywności pracowników powołano narzędzie Performance and Goals, które pozwala menedżerom i pracownikom na zarządzanie celami oraz ocenami. Z perspektywy kadry zarządzającej jest to rozwiązanie, które pozwala zwiększyć wydajność i obniżyć współczynnik rotacji pracowników.

Ułatwia ono również obiektywizację procesu ocen pracowniczych poprzez narzędzia do ich kalibracji. W bardziej tradycyjnym modelu, kiedy menedżer posługuje się niezależnymi arkuszami kalkulacyjnymi ocen, które nie są ze sobą w żaden sposób zestawiane, zawarte w nich wyniki nie ulegają porównaniu. W Success Factors wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu. Dzięki temu możliwy jest proces kalibracji ocen, który pozwala menedżerom oraz innym zaangażowanym osobom w czytelny sposób porównać wyniki ocen dla poszczególnych pracowników z uwzględnieniem szerokiego zakresu innych przydatnych danych. W efekcie finalne oceny są bardziej obiektywne i osadzone w kontekście całości zespołu.

W obrębie Performance and Goals pracownik również może dokonać swojej samooceny. W zależności od oczekiwań firmy, która wdraża rozwiązanie Success Factors, partner wdrożeniowy taki jak Hicron może zaprojektować system tak, by proces ocen został zautomatyzowany i przechodził przez konkretne jednostki w przedsiębiorstwie po kolei. W ramach oceny może wypowiedzieć się kilka osób w ustalonej kolejności. Po każdej wystawionej ocenie system może (ale nie musi) wysyłać maile do kolejnych zainteresowanych podmiotów o tym, że należy zająć się danym tematem. W każdej firmie jest to indywidualny proces, dlatego też narzędzie jest w pełni konfigurowalne pod względem polityki w danej organizacji.

Szkolenia kluczem do rozwoju

Z perspektywy menedżera ważne jest posiadanie ludzi, którzy posiadają odpowiednie kompetencje. Wymagania związane z poziomem wiedzy czy umiejętnościami zmieniają się płynnie tak jak rozwija się rynek i jego otoczenie. Przykładowo, w maju 2018 roku w europejskich firmach pojawiło się widmo RODO i konieczność przeszkolenia ludzi w jego zakresie, tak by mogli dostosować swoje dotychczasowe sposoby działania do nowych wymagań. Success Factors wspiera firmy także w tym obszarze, czyli w zakresie rozwoju i szkoleń, utrzymywania i zwiększania poziomu wiedzy oraz świadomości. Wbudowane systemowo narzędzie LMS służy do zarządzania szkoleniami, łącznie z kursami online, prezentacjami w różnych formatach i wszystkim co może stanowić źródło wiedzy dla pracowników (wideo, nagrania dźwiękowe).
Kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej jest to, by ludzie odpowiedzialni za dany obszar biznesowy w firmie zawsze mieli aktualne informacje. System LMS pozwala więc na przypisywanie automatycznie danego materiału jako obowiązkowego lub opcjonalnego dla danej grupy pracowników. Jako organizacja można także zwiększać presję czytelniczą i szkoleniową, dbając o to by wybrani członkowie zespołu byli z nimi na bieżąco. Wbudowana funkcja automatyzacji informuje wybrane osoby o tym, że kończy się ważność szkolenia i pozwala na estymację kosztów związanych z jego odnowieniem. Rozwiązanie pozwala także na dołączanie do danego kursu testów weryfikujących wiedzę i poziom znajomości z materiałem. To rozwiązanie kluczowe z punktu widzenia menedżerów i firmy, a co ma z tego pracownik?

Oczywiście dla wielu osób jest to przydatne i cieszą się z możliwości rozwoju (zapewne mniej z testów). Są jednak tacy, którzy w ramach pewnej struktury chcieliby rozwijać się w dodatkowym obszarze. I to również jest możliwe (jeśli firma zdecyduje się tak zaprogramować system). Pracownik ma możliwość wyszukiwania i korzystania ze szkoleń z innych obszarów, które są dla niego interesujące. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla organizacji jak i pracownika, który wspiera ją swoimi kompetencjami.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę