Regulamin Usługi Newsletter

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 1. Wydawcą Newslettera jest Hicron Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000250424, kapitał zakładowy 118 490,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP 894-28-54-019, REGON: 020231066, („Wydawca”).
 2. Usługa Neewslettera oznacza przesyłanie przez Wydawcę informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail zawierających najważniejsze informacje branżowe, informacje o Hicron oraz o stosowanych przez Hicron rozwiązaniach („Newsletter”).Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna, świadczona na czas nieoznaczony i dostępna dla każdego użytkownika serwisu hicron.com, („Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 6 Regulaminu.
 3. Newsletter zawiera między innymi wiadomości, case studies, linki do pobrania materiałów oraz informacje o Hicron Sp. z o. o. i wydarzeniach związanych z Wydawcą. Każdy Newsletter zawiera:
 • informację o Wydawcy,
 • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
 • informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 1. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:
 • wpisanie w odpowiednim formularzu „Zapisz się do Newslettera” na oznaczonych stronach serwisu www.hicron.com adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 • wpisanie adresu e-mail Subskrybenta w innych miejscach w Serwisie www.hicron.com oznaczonych jako przeznaczone do zapisania się do Newslettera, między innymi przy pobieraniu case study lub ebooka, a także wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.hicron.com.
 1. Korzystanie przez Subskrybenta z usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu realizacji usługi Newsletter Wydawca przetwarza dane osobowe Subskrybenta jako ich Administrator. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Subskrybentów są dostępne pod tym adresem.
 3. Newsletter funkcjonuje w oparciu o zgodę Subskrybenta na przekazywanie mu przez Wydawcę informacji handlowej, wyrażoną przez Subskrybenta przed zapisaniem się do Newslettera. Zgoda ta jest dobrowolna, ale konieczna do świadczenia przez Wydawcę usługi.  Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem jego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.
 4. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości zawierającej Newsletter, a następnie zaznaczenie odpowiedniego okienka, na stronie internetowej na którą zostanie przekierowany.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu Newslettera” po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Subskrybentów za pomocą stosownej wiadomości e-mail. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od poinformowania o planowanej zmianie za pomocą poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu Subskrybent informuje o rezygnacji z usługi w sposób opisany w pkt 10. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.hicron.com.
 6. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 7. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę