Ryzyko i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Ryzyko i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw
Temat związany z zagrożeniami dla etapów dostawy nie schodzi z języków od długiego czasu. Został nagłośniony wyjątkowo intensywnie w okresie pandemii COVID-19.

Mimo obecnego braku zagrożenia epidemicznego, ryzyko w łańcuchu dostaw jest nadal aktualnym problemem, z którym mierzy się wielu przedsiębiorców. Część z nich poszukuje sposobów na zapewnienie swojej firmie bezpieczeństwa w tym obszarze. Wskazuje się wiele obszarów generujących potencjalne zagrożenia, ale też sprawdzone metody, pomagające im sprostać. Technologia chmurowa ma w tym przypadku swoją wyjątkową rolę.

Czym jest ryzyko w łańcuchu dostaw?

Ryzykiem w łańcuchu dostaw nazywa się wszelkie możliwe zagrożenia pojawiające się podczas procesu dostarczania produktów/usług. Mogą one mieć wpływ na wszelkie operacje logistyczne przeprowadzane w firmie, ich skuteczność, powodzenie, efektywność, a nawet na sam wizerunek przedsiębiorstwa i zaufanie Klientów. Zdarza się, że komplikacje w realizacji dostaw doprowadzają do znacznych opóźnień, zmniejszenia grupy Klientów, a nawet redukcji dochodów.

Wspomniana wcześniej pandemia to nie jedyne zagrożenie, z jakim mierzą się przedsiębiorstwa w procesie realizacji dostaw. Prowadząc działalność, należy wziąć pod uwagę każde z nich i zabezpieczyć swoją firmę w sposób, który odpowiada obecnym standardom rynkowym, potrzebom rozwijającego się biznesu i Klientów.

Jaka jest główna przyczyna ryzyka w łańcuchu dostaw?

W całej złożoności problemu nie sposób wskazać jednej przyczyny niepowodzeń, jakie napotykają przedsiębiorstwa na różnych etapach dostarczania zamówień do Klienta. Takie komplikacje będą miały w każdym przypadku swój indywidualny charakter.

Jest jednak jeden czynnik, który może pomóc w zdiagnozowaniu kolejnych problemów, z jakimi mierzy się dana organizacja. Mowa tu o zróżnicowaniu i złożoności czynników wpływających na przebieg łańcucha dostaw oraz jego efektywność. Ich źródła mogą być różne — od dostawców, przez kwestie geopolityczne, specyfikę produktu, po transport i zmienne rynkowe w danych lokalizacjach. Część z nich może być charakterystyczna dla jednej branży, inne dla kolejnej.

Problemy w łańcuchu dostaw mogą dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich krajów pochodzenia. W 2022 roku badania przeprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych wykazały, że ryzykiem, które miało największy wpływ na łańcuchy dostaw, były globalne niepokoje polityczne. Problem ten nie maleje i nie wycisza się. Wojna w Ukrainie, rosnące ceny energii, utrzymująca się inflacja, rozproszone po wielu lokalizacjach dane, niekompletne dokumentacje, wąskie gardła poszczególnych etapów dostawy, czy niewystarczająco zabezpieczone systemy to tylko kilka przykładów czynników, które utrudniają firmom zachowanie stabilności w obszarze realizacji zamówień.

Należy pamiętać o tym, że ryzyka w łańcuchu dostaw nie występują w izolacji, a często łączą się w jedno, złożone środowisko, w którym jeden problem pociąga za sobą kolejne lub też występują one równocześnie, obok siebie. Chcąc im sprostać , należy nie tylko odpowiednio je zdiagnozować, ale też odnaleźć ich źródło.

Jakie ryzyka mogą wystąpić w łańcuchu dostaw?

Zagrożeń w łańcuchu dostaw, z jakimi spotykają się organizacje podczas trwania tego procesu, jest wiele i mają one różne źródła. Co może zaburzyć łańcuch dostaw?

Eksperci SAP jako główne ryzyka wskazują:

 • zmienność popytu – produkty i usługi dezaktualizują się szybciej, niż kiedykolwiek; konsumenci pragną nabywać nowe artykuły zaraz po ich wprowadzeniu na rynek; chcąc pozostać atrakcyjnymi na rynku, firmy powinny cechować się zwinnością i elastycznością, a przede wszystkim perfekcyjnym dopasowaniem do szybko zmieniających się potrzeb kupujących; zapobieganie negatywnemu wpływowi tego ryzyka polega między innymi na maksymalnym skoordynowaniu prac zespołów zaangażowanych we wprowadzanie produktu na rynek, ale też zintegrowaniu nowoczesnych środowisk pracy projektowej i działów przedsiębiorstwa;
 • deficyty w surowcach i/lub produktach – w efekcie komplikacji związanych z niedostateczną ilością dostępnych artykułów, półfabrykatów i innych elementów potrzebnych do wytwarzania, firmy często przyjmują strategię zatowarowania magazynów na zapas; takie praktyki sprawiają, że przestrzenie potrzebne do magazynowania gotowych produktów, czy po prostu działalności innych działów firm bywają zajęte przez nadmiarowe części potrzebne do produkcji;  nie jest to niestety rozwiązaniem problemu niedoborów; w dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym i rynkowym istotne jest, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw w sposób odpowiadający technologicznym innowacjom i polityce zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw;
 • brak zgodności z ESG i powiązanymi mandatami – na firmach produkcyjnych spoczywa wiele obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów i obostrzeń dotyczących zarządzania, wpływu wytwarzania na środowisko i społeczeństwo; wszelkie nieścisłości w wypełnianiu tego typu zobowiązań powodują poważne konsekwencje takie jak grzywny, sankcje, komplikacje operacyjne, a czasem nawet wycofanie produktu z rynku; chcąc prowadzić przedsiębiorstwo zgodne ze standardami ESG i spełniające wymagania instytucji pełniących nadzór nad tymi obszarami, należy zapewnić firmie zabezpieczenie w postaci procedur i procesów porządkujących obszary działalności,  mogące być źródłem tego typu ryzyka;
 • zmiany klimatyczne – ten problem dotyczy całego świata i przekłada się także na biznes w ogólnym ujęciu; postępujące od lat skutki kryzysu klimatycznego są powodem wielu komplikacji, a takie zjawiska jak pożary, powodzie, huragany, długotrwała susza i wiele innych skutków degradacji środowiska naturalnego, znacząco wpływają na bezpieczeństwo i dobrostan ekosystemów, społeczeństwa, a co a tym idzie – także biznesu; w obliczu tych komplikacji firmy potrzebują wsparcia systemów, które pozwolą im szybko opracować alternatywne plany logistyczne, lokalizować dostawców, a także monitorować stan zasobów przedsiębiorstwa; potrzebne są też takie rozwiązania, które wesprą organizacje w przestrzeganiu zmieniających się przepisów dotyczących klimatu, czy korzystaniu z zielonej energii;
 • ogólnoświatowe niepokoje polityczne – to ryzyko, które w 2022 roku było wskazywane jako jedno z największych zagrożeń dla przedsiębiorstw; konflikty zbrojne, nowy wymiar wojny, toczonej również w przestrzeni internetowej, napięcia polityczne, wyłączenie konkretnych obszarów z działalności biznesowej, czy blokada portów następują często niezapowiedzianie i są zaskoczeniem także dla przedsiębiorców; problemom blokującym łańcuch dostaw w takim przypadku da się zapobiec lub je zminimalizować; wsparcie nowoczesnych systemów chmurowych może wesprzeć firmę w projektowaniu alternatyw dla obszarów zablokowanych przez napiętą sytuację geopolityczną;
 • zmiany gospodarcze i inflacja – widmo recesji czy pędząca inflacja to problem, który spotyka obecnie większość państw; komplikacje te podwyższają koszty utrzymania firmy, pracowników, paliwa, czy energii; wiąże się z nimi także kwestia dostępności produktów, półfabrykatów, elementów, które potrzebne są do wytwarzania; windowanie cen zmusza wielu przedsiębiorców do zaprzestania produkcji drogich komponentów; jednak jak wskazują badania – sprawny, zaawansowany system chmurowy pomaga uniknąć zastojów i utrzymać ciągłość łańcucha dostaw dzięki wielu funkcjom prognozowania i konstruowania alternatywnych scenariuszy produkcyjnych;
 • niebezpieczeństwo cybernetyczne – przechowywanie danych w chmurze zapewnia przedsiębiorstwom ogromne możliwości i pomaga osiągać zamierzone cele biznesowe, pod warunkiem korzystania z bezpiecznych systemów; cyberataki są w tym momencie powszechne i wiele firm mierzy się z komplikacjami na niektórych etapach łańcucha dostaw właśnie przez działania cyberprzestępców; dlatego sam wybór chmury nie zapewnia organizacji bezpieczeństwa; dopiero postawienie na sprawdzone i spełniające nowoczesne normy zabezpieczeń systemy dają komfort korzystania z nich, bez strachu przed atakami i kradzieżą danych;
 • komplikacje logistyczne – to ryzyko ma duży związek ze wspomnianą wcześniej sytuacją geopolityczną, a także z konkurencją na rynku dostawców; ataki morskie i powietrzne, blokady autostrad, czy zmniejszona przepustowość portów to czynniki, które skutecznie utrudniają zachowanie ciągłości dostaw; współczesne rozwiązania technologiczne oparte o chmurę pozwalają na przeglądanie tras, jakie pokonują zamówienia w czasie rzeczywistym, a także wybór innych dróg dostarczenia artykułów, w przypadku nagłych awarii, czy wypadków; ponadto pomagają na bieżąco śledzić stany magazynowe i informować o ewentualnym przepełnieniu centrów przeładunkowych, a nawet proponować alternatywę dla nich;
 •  brak przejrzystości – przejrzystość odnosi się w tym kontekście do dostrzegalności etapów dostawy poza strukturami firmy; wpływa to nie tylko na jej wizerunek (transparentność praktyk, zgodność z przepisami prawa i odgórnymi dyrektywami), ale też z możliwością śledzenia etapów realizacji łańcucha dostaw przez partnerów biznesowych i dostawców, co usprawnia komunikację i realizację kolejnych działań; w organizacjach, których działanie wspierane jest przez systemy chmurowe takie informacje, mogą być na bieżąco aktualizowane i przekazywane do upoważnionych użytkowników w czasie rzeczywistym; to także umożliwia sprawne lokalizowanie przesyłek i zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa dostaw, przy wykorzystywaniu, przykładowo: skomunikowanej z chmurą geolokalizacji;
 • niezgodności w informacjach biznesowych – właściwe funkcjonowanie łańcucha dostaw jest też powiązane z urządzeniami, z których korzysta się w firmie, Klientami, programistami, partnerami biznesowymi, a nawet sprzedawcami; dane mogą pochodzić z wszystkich tych źródeł i muszą być spójne, aby minimalizować ryzyko ich niezgodności; systemy chmurowe w tym przypadku zabezpieczają firmy, oferując jedną, wspólną bazę danych dostarczającą jej użytkownikom spójnych, ujednoliconych i wiarygodnych informacji.

Systemy chmurowe bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Tak jak wiele jest źródeł komplikacji, które pojawiają się podczas podróży produktu/usługi od przedsiębiorstwa do jego Klienta, tak wiele jest sposobów radzenia sobie z nimi i sprostania wyzwaniom. Wyjściem z wielu trudnych sytuacji może być postawienie na zróżnicowane narzędzia, które mają zastosowanie w zapobieganiu i rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jednak czy taka wielość środowisk, odmiennych sposobów działania i modeli kontraktacji nie wprowadza większego chaosu w i tak już złożonym procesie?

Dla lepszej organizacji, maksymalnego bezpieczeństwa, technologicznego dostosowania i wygody użytkowników warto zastosować rozwiązania chmurowe. Systemy oferują niezwykle rozbudowane możliwości. Prócz ogromnego repozytorium danych, umożliwiają pracę całego przedsiębiorstwa i jego współpracowników przy użyciu jednego narzędzia.

W kontekście bezpieczeństwa łańcucha dostaw systemy chmurowe oferują następujące funkcje:

 • bezpieczeństwo danych – zalicza się do niego takie rozwiązania jak: szyfrowanie danych, nadawanie uprawnień użytkownikom, czy kontrola dostępu; najnowocześniejsze technologie, za pomocą których opracowano systemy chmurowe dają też gwarancję dopasowania ich do obowiązujących standardów prawnych i wymaganych zabezpieczeń; wszystko to wspiera firmy w minimalizowaniu zagrożeń na jakie narażone są dane;
 • automatyzację procesów – umożliwia ona przeprowadzenie zmian w organizacji kolejnych etapów łańcucha dostaw, poprzez ustandaryzowanie ich i taką automatyzację, która eliminuje błąd ludzki i wpływa na poprawę skuteczności działań organizacji;
 • dostęp do danych w czasie rzeczywistym – przechowywanie informacji w chmurze pozwala na ich aktualizację i stałą kontrolę zmian w nich wprowadzanych; to umożliwia wszystkim uprawnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do wszystkich zmian, statusów dostaw, dostępności do zasobów przedsiębiorstwa i wszystkich istotnych parametrów w czasie rzeczywistym; to wszystko pomaga reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje, zmiany i zachować skuteczność strategii biznesowej;
 • nadzorowanie i śledzenie – umożliwia stałą kontrolę etapów realizacji dostaw, śledzenie przesyłek i realizację całego łańcucha dostaw; umożliwia to przewidywanie lub szybsze dostrzeganie opóźnień i komplikacji, a w związku z tym podjęcie skutecznych działań im zapobiegającym, bądź minimalizującym, w taki sposób, aby nie zaburzyły łańcucha dostaw;
 • nadzorowanie współpracy – umożliwiające sprawniejszą i szybszą wymianę informacji między użytkownikami i wspólną pracę partnerów logistycznych, dostawców, pracowników przedsiębiorstwa i ich Klientów; poprawia to przejrzystość działań i usprawnia realizację kolejnych etapów dostawy;
 • elastyczność i skalowalność – dzięki nim organizacje mogą dopasowywać ilość zasobów i firmową infrastrukturę do ulegających stałym modyfikacjom potrzeb; daje to firmom sprawność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby Klientów, popyt i modyfikacje w dostawach.

SAP S/4HANA – chmura możliwości dla Twojego przedsiębiorstwa

Systemem chmurowym, który posiada wszystkie wymienione funkcjonalności jest SAP S/4HANA. Jego zaawansowana, ultranowoczesna technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać firmy kompleksowo na każdym poziomie ich działalności.

To oprogramowanie stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, skuteczność działania, innowacyjność i elastyczność. Dzięki systemom zabezpieczeń i dopasowaniem do obowiązujących przepisów prawa, SAP S/4HANA gwarantuje maksymalną ochronę danych przechowywanych w chmurze i zabezpieczenia przed cyberatakami. Odpowiednie zespoły specjalistów dbają o aktualizację i złożoność zabezpieczeń. Jako jeden z wiodących producentów ERP, SAP posiada środki finansowe, aby móc ich odpowiednią ilość przeznaczyć na zapewnienie Klientom bezpiecznej przestrzeni przechowywania danych ich przedsiębiorstwa. Fakt ten poparty jest wieloma prestiżowymi certyfikatami oraz zaufaniem tysięcy partnerów i użytkowników.

Innowacyjność S/4HANA polega z kolei na maksymalnej aktualizacji systemu. Ma ona służyć nie tylko wygodzie Klienta, ale też zapewnieniu doskonałej jakości oprogramowania i zapewnić stały, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, które korzystają z jego wsparcia. Uaktualnienia przebiegają automatycznie w ramach każdego modułu i funkcji, dzięki czemu narzędzie to odpowiada na potrzeby każdej branży, najróżniejszych działów w firmie i wymagających użytkowników.

System SAP jest elastyczny nie tylko ze względu na wszechstronność jego funkcjonalności. Technologia ta dopasowuje się do potrzeb użytkownika w sposób niewymagający od niego wysiłku. SAP S/4HANA w każdym przedsiębiorstwie ma swój indywidualny charakter i  jest niepowtarzalny, tak jak odcisk palca. Ponadto w cenę subskrypcji wliczone są już koszty konserwacji oprogramowania, dlatego wszelkie zmiany w nim dokonane nie wiążą się z dodatkową kwotą na fakturze. Nie wymaga też ono dodatkowego wsparcia sprzętowego.

Dla pełnego zabezpieczenia łańcucha dostaw, S/4HANA wyposażony został także w opcję real-time analytics i stałe raportowanie. Pomaga to na bieżąco śledzić zamówienia i wysyłki, reagować na wszelkie napotkane na ich drodze przeszkody, podjąć odpowiednie działania zanim pojawi się problem, a przy tym obserwować każdy etap działań w czasie rzeczywistym. Dzięki temu takie sytuacje, jak przykładowo: blokada portu, nie zrujnują finansów przedsiębiorstwa i pozwolą mu utrzymać zaufanie jego Klientów, dzięki realizacji dostawy zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Chcąc zapewnić swojemu biznesowi bezpieczne i zwieńczone sukcesem wdrożenie systemu SAP S/4HANA, należy wybrać odpowiedniego, doświadczonego partnera przeprowadzającego to przedsięwzięcie. Warto postawić na takich specjalistów, którzy oferują opiekę nad oprogramowaniem również po zakończeniu implementacji, a zatem proponują opiekę serwisową i deweloperską, a nawet doradztwo biznesowe.

POROZMAWIAJMY O CHMURZE

Rozwiązania cloudowe od Hicron wspierają biznes. Twój też mogą! Say bye to the limits. Hi!Cloud

Hicron Twoim partnerem wdrożeniowym

Jako wieloletni partnerzy SAP i doświadczeni eksperci stawiamy w Hicron komfort i bezpieczeństwo Klienta na pierwszym miejscu. Nasza trwająca już kilkanaście lat współpraca z producentem S/4HANA sprawia, że stoimy na czele dostawców tego oprogramowania. Ponadto wieloletnia praca nad wdrożeniami i serwisami, a także bycie zaufanym doradcą tysięcy użytkowników, pozwalają nam świadczyć usługi najwyższej jakości i wspierać naszych Klientów w ich rozwoju.

Poszukujesz wdrożenia S/4HANA dopasowanego do wyjątkowego charakteru i potrzeb Twojej organizacji? Skontaktuj się z konsultantami Hicron, którzy przygotują ofertę skrojoną na wymiar Twojego biznesu!

Źródła:

https://news.sap.com/2022/10/us-supply-chains-in-2023-new-research-forecast/

https://www.sap.com/poland/insights/supply-chain-risks.html

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę