Jak usprawnić procesy logistyczne w firmie?

Jak usprawnić procesy logistyczne w firmie?
Efektywne działanie firmy w dużej mierze uzależnione jest od procesów logistycznych. Wprowadzając udoskonalenia w zarządzaniu dostawami, zapasami i dystrybucją można zminimalizować koszty, skrócić czas realizacji zamówień, a także zyskać przewagę nad konkurencją. Optymalizacja procesów logistycznych przynosi liczne korzyści i stanowi klucz do sprawnego funkcjonowania organizacji. Jak ją przeprowadzić?

Usprawnianie procesów logistycznych – analiza danych

Wszelkie zmiany w logistyce powinny być poprzedzone rzetelną i wnikliwą analizą. Należy wziąć pod lupę istniejący system oraz przyjęte rozwiązania. Celem jest identyfikacja ewentualnych problemów i wyzwań, a także znalezienie obszarów do optymalizacji. Ocena wydajności poszczególnych procesów w łańcuchu dostaw stanowi punkt wyjścia do działania.

Analiza logistyczna pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • czy istnieją problemy z nadmiernymi zapasami?
  • jak wysokie są koszty logistyczne?
  • czy wydajność podejmowanych działań jest wystarczająca?
  • jak długi jest czas realizacji dostaw?
  • czy system zarządzania procesami wymaga poprawy?

Optymalizacja procesów logistycznych poprzez ich automatyzację

Po przeprowadzeniu analizy, czas na wprowadzenie zmian, polegających np. na reorganizacji magazynu, zastosowaniu wydajniejszej metody planowania tras, czy sięgnięciu po nowoczesną technologię dla zwiększenia efektywności działań. Optymalizacja procesów logistycznych opiera się na ich automatyzacji. Wprowadzenie systemów i narzędzi, które usprawnią logistykę w firmie, pozwala sprostać oczekiwaniom klientów i wyprzedzić konkurencję.

Do popularnych rozwiązań należy system SAP S4/HANA, umożliwiający kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi, w tym śledzenie przesyłek, kontrolę zapasów magazynowych, generowane rzetelnych raportów czy planowanie tras. Inteligentne oprogramowanie zostało wyposażone w moduły dedykowane logistyce i stanowi odpowiedź na potrzeby firm, którym zależy na uproszczeniu i przyspieszeniu procesów, związanych z zaopatrywaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją towarów.

Za procesy logistyczne w systemie SAP odpowiedzialny jest moduł SAP Transportation Management (SAP TM). Pozwala on śledzić przepływ towarów od momentu opuszczenia przez nie magazynu po ich dotarcie do miejsca docelowego (end-to-end). Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które przy uwzględnieniu wielu czynników (tj. czasu dostaw, dostępności kierowców) wyznaczają najbardziej efektywne trasy dostaw, minimalizując przy tym czas i jej koszt, a także zmniejszając pozostawiony ślad węglowy.  SAP TM można zintegrować również z modułem SAP Warehouse Management Systems (SAP WMS) odpowiedzialnym za stany magazynowe, co pozwala na jeszcze lepszy przepływ danych w łańcuchu dostaw i jego zoptymalizowanie, przy wykluczeniu np. konieczności ręcznego przepisywania danych. 

Procesy logistyczne – optymalizacja w kilku krokach

Poza ciągłą analizą efektywności oraz wprowadzeniem automatyzacji poprzez wykorzystanie innowacyjnych systemów, optymalizacja procesów logistycznych wymaga budowy silnych relacji z dostawcami oraz przejrzystej komunikacji. Troska o regularną wymianę informacji oraz wyznaczanie wspólnych celów ułatwia planowanie dostaw i sprawowanie kontroli nad jakością, a także sprzyja obniżaniu ryzyka opóźnień.

Optymalizacji procesów logistycznych służy także inwestowanie w szkolenia oraz rozwój pracowników i regularne monitorowanie efektywności wdrożonych rozwiązań. Pamiętaj, że synchronizacja wszystkich działań w obszarze logistyki, czyli zaopatrzenia, składowania, zarządzania zapasami, wysyłki, transportu i dostawy zamówień pozwala osiągnąć większą efektywność w tym zakresie i ułatwia zarządzanie. Optymalizacja procesów logistycznych w firmie powinna mieć charakter ciągły i opierać się na analitycznym, innowacyjnym i pełnym zaangażowania podejściu wszystkich zainteresowanych stron. Wówczas z pewnością przyniesie firmie wiele korzyści.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę