Rozwiązania mobilne w magazynie

Poniedziałek, siódma rano. W magazynie znanego Producenta Precyzyjnych Wyrobów Metalowych zaczyna się rozładunek dostawy stalowych komponentów do produkcji. Wystarczy zeskanować kody kreskowe, przewieźć towar na miejsce składowania i rozmieścić w odpowiednich alejkach. Kontrola ilości zamówionych z dostarczonymi? Nic prostszego. Jedna chwila i rozwiązania mobilne łączą się z systemem, przesyłamy dane o dostarczonych komponentach i potwierdzamy dostawę.

Jak dzięki jednej aplikacji ograniczyć liczbę dokumentów i zyskać czas?

Bo czas to pieniądz

Gdyby nie zastosowanie urządzeń mobilnych, rozładowanie dostawy komponentów u przykładowego Producenta trwałoby kilkakrotnie dłużej, pociągając za sobą koszty czasu pracy i duże ryzyko popełnienia błędów. Po zliczeniu towarów i zanotowaniu ich liczebności w miejscu dostawy, należałoby udać się do stanowiska komputerowego, zapisać te informacje w systemie, nie pomijając przy tym określenia lokalizacji w magazynie itd. Czasochłonność i wątpliwa jakość gromadzonych w ten sposób danych spowodowały, że niegdyś powszechny sposób ręcznej rejestracji dostaw towarów, przesunięć na magazynie, wydań wewnętrznych i zewnętrznych odszedł w niepamięć, ustępując miejsca zaawansowanym technologiom urządzeń przenośnych. Firmy o dużych powierzchniach magazynowych, dla których liczą się efektywność, dokładność i szybkość wykonania operacji, nie mogą sobie pozwolić na brak odpowiednich rozwiązań informatycznych, takich jak rozwiązania mobilne.

Jedną z najczęściej wykonywanych operacji na magazynie jest przyjęcie materiałów w referencji do zamówienia. Korzystając z rozwiązań mobilnych mamy możliwość odniesienia się do konkretnego zamówienia w systemie informatycznym bezpośrednio z urządzenia mobilnego, w oddaleniu od stanowiska komputerowego.

Operacja z zastosowaniem urządzenia przenośnego wygląda następująco: w momencie dostawy towaru magazynier skanuje numer zamówienia umieszczony na dokumencie dostawy. Gdy w aplikacji mobilnej wyświetlone zostanie zamówienie, magazynier weryfikuje poprawność dostawy, skanuje kody kreskowe dostarczonych towarów i potwierdza dostawę w aplikacji mobilnej. Potwierdzając wykonanie zlecenia rejestruje przemieszczenie materiałów ze strefy przyjęć do lokalizacji magazynowej określając liczbę, rodzaj, zawartość i miejsce składowania. Mimo fizycznego braku dostępu do zintegrowanego systemu informatycznego, dane z aplikacji mobilnej wysyłane są automatycznie, po potwierdzeniu operacji. Szybko i efektywnie, bez potrzeby żmudnego zapisywania, sprawdzania i przepisywania danych do systemu.

 

Zyskuje cała logistyka

Rozwiązania mobilne umożliwiają elektroniczną rejestrację operacji magazynowych w miejscu ich wykonania. Co więcej, informacje na temat tych operacji można swobodnie wysłać do systemu drogą radiową, w dowolnym momencie. Podstawowa korzyść z ich zastosowania dla pracowników magazynu to oszczędność czasu wynikająca np. z jednoznacznej informacji o miejscu składowania towaru. Inna, znacznie istotniejsza dla osób korzystających z gromadzonych danych, to minimalizacja potencjalnych błędów. Na przykład dla działu produkcji, wymagającego rzetelnej i bieżącej informacji na temat liczebności surowca na magazynie.

Zakup urządzeń przenośnych to inwestycja taka jak każda inna. Jej podstawowy cel – powinna się zwrócić. Gdy mówimy o zastosowaniu rozwiązań mobilnych w magazynie, korzyści z ich zastosowania odnoszą nie tylko pracownicy magazynów ale także pracownicy wszystkich działów związanych z realizacją procesów logistycznych. Poprawność danych w systemie umożliwia optymalizację zakupów brakujących surowców. Dzięki wiarygodnej informacji na temat lokalizacji materiałów na magazynie, po identyfikacji wadliwych komponentów dział jakości może sprawnie i szybko je zlokalizować.
Dariusz Żuryński
architekt rozwiązań biznesowych w obszarze logistyki z firmy Hicron, współtwórca rozwiązania Hicron WM Mobile do obsługi operacji magazynowych

Kody kreskowe bez magazynu?

Przyjęło się, że technologię kodów kreskowych wykorzystują głównie firmy posiadające magazyny wysokiego składowania. Nic bardziej błędnego. Aplikacje z wykorzystaniem kodów kreskowych z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez te firmy, które magazynów de facto nie mają!

Jak tłumaczy Dariusz Żuryński, aplikacje mobilne mogą służyć nie tylko rejestracji operacji w magazynach z zarządzaniem przestrzenią (lokalizacje), ale też do operacji wykonywanych na poziomie składu, obsługiwanych przez systemy do zarządzania zapasami materiałów.

 

Lepsza jakość w zarządzaniu jakością

Urządzenia przenośne mogą znacząco pomóc w tym, aby podczas rejestracji dostawy komponentów, informacje typu numer certyfikatu, numer wytopu, numer próby, dane specyficzne dla dostawcy itp. automatycznie wędrowały do systemu. W ten sposób, za pomocą kilku kliknięć w systemie informatycznym możemy dowiedzieć się, do produkcji których wyrobów zostały użyte komponenty z danym certyfikatem.

 

Ekspresowa inwentaryzacja

Dla firm o dużych powierzchniach magazynowych, urządzenia przenośne potrafią znacznie ograniczyć czas wykonania inwentaryzacji. Dzięki urządzeniom przenośnym całość procesu można zrealizować na magazynie, przesyłając dane do systemu informatycznego drogą radiową.

W wielu firmach dni inwentaryzacji generują albo koszty utraconych korzyści związanych z zaangażowaniem pracowników w długotrwały proces zliczania i spisywania wyników inwentury, albo koszty wynikające z błędów, jakie podczas tego procesu występują. W drugim przypadku wykonanie inwentaryzacji mija się z celem, bo powoduje że opieramy się na błędnych danych. Rozwiązania mobilne z wykorzystaniem technologii kodów kreskowych nie tylko przyspieszą proces gromadzenia informacji. Dzięki dużej wiarygodności danych i minimalizacji możliwości wystąpienia błędów, zapewnią sens całemu przedsięwzięciu.
Dariusz Żuryński
architekt rozwiązań biznesowych w obszarze logistyki z firmy Hicron, współtwórca rozwiązania Hicron WM Mobile do obsługi operacji magazynowych

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę