VisiON Architect. SolutiON Maker: Wsparcie aplikacyjne, serwisowe i administracyjne

Usługi maintenance dotyczą utrzymania i konserwacji systemu SAP. Nie są ekstrawagancją, a raczej przejawem rozsądnego kalkulowania zysków i strat, bowiem utrzymanie systemu bez wsparcia docelowo wypada drożej. Ich koszt to stały procent od zakupionych licencji.

Poziom wsparcia dostępny jest w dwóch wariantach: Standard Support i Enterprise Support, a firma co roku decyduje o tym, którą ofertę wybierze. Warianty różnią się ceną oraz dostępnością. Jeśli biznes potrzebuje całodobowego wsparcia, logicznym wyjściem jest wariant Enterprise.

Czas ma ogromne znaczenie

Kiedy firma powinna zdecydować się na wsparcie systemu w modelu 24/5 lub 24/7? Jest wiele takich przypadków. Po pierwsze, wsparcie takie jest bardzo potrzebne przedsiębiorstwom, które pracują w więcej niż jednej strefie czasowej. Dzięki temu, partner dostarczający usługi maintenance może czuwać zarówno nad procesami toczącymi się przykładowo w Polsce, jak i w Australii.

Po drugie, całodobowe wsparcie jest bardzo ważne, gdy firma pracuje na kilka zmian nawet w jednym kraju. Jest to dość popularny model w firmach produkcyjnych. W podobnej sytuacji znajdują się firmy, których core biznesu realizuje się w innym czasie niż godziny pracy administracyjnej organizacji. Fabryka może działać w ramach jednej lub dwóch zmian, ale jej działania logistyczne czy dostawy do klientów mogą być realizowane w innych godzinach, na przykład nocnych. Nie są to standardowe godziny działań operacyjnych firmy, a mimo to okazują się kluczowe dla jej klientów końcowych.

Po trzecie, jest to rozwiązanie także dla organizacji, które chcą mieć pewność, że w razie awarii czy konieczności konsultacji na przykład podczas planowanych inwentaryzacji, ich koszty zaplanowane na wsparcie systemu się nie zwiększą.

Odpowiedni wybór partnera

Często partner serwisowy to ta sama firma, która przeprowadzała wdrożenie w organizacji. Dzieje się tak dlatego, że często po implementacji pojawiają się również pomysły udoskonalające działanie procesów. Firma, która ma wiedzę na temat tego konkretnego wdrożenia może wykorzystać doświadczenie tego procesu do przygotowania dodatkowych funkcjonalności.

Zespół Usług Stałych Hicron to najliczniejszy dział firmy, zatrudniający 90 specjalistów. Hicron świadczy Klientom trzy warianty usług maintenance:

  • wsparcie aplikacyjne, czyli usługi monitoringu i proaktywnego działania; składają się na nie usługi związane z rozwojem systemu informatycznego, czyli tworzeniem nowych funkcjonalności, wykonywaniem aktualizacji, oraz wprowadzaniem zmian w procesach lub technologii, zależnie od potrzeb biznesowych klienta;
  • zdalna administracja, czyli przekazanie czynności administracyjnych do partnera, bez konieczności budowania własnego zespołu IT;
  • usługi doradcze i szkoleniowe, świadczone przez konsultantów z wieloletnim doświadczeniem, znających system klienta, mogących zaproponować korzystne dla biznesu modernizacje systemu.

 

Jak widać usługi wsparcia systemu SAP świadczone przez Hicron opierają się nie tylko na umiejętnościach i doświadczeniu specjalistów, ale także na mocnych umiejętnościach doradczych i myśleniu perspektywicznych, w myśl hasła Hicron: VisiON Architect. SolutiON Maker.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę