Moduły SAP SuccessFactors

Jeżeli szukasz narzędzia, które wesprze twoich pracowników w rozwijaniu strategicznych kompetencji, a rekruterom ułatwi pozyskanie najlepszych kandydatów, zapoznaj się z modułami SAP SuccessFactors. To dostępne w chmurze rozwiązanie dla biznesu pomoże ci oprzeć plany kadrowe na rzetelnych i aktualnych informacjach.

SAP Successfactors to wygodne i łatwe w obsłudze narzędzia do zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management), które wykorzystywane są nie tylko przez dział HR, ale również menadżerów oraz pracowników. Posiada czytelny interfejs i jest dostępny w aplikacji mobilnej, umożliwiając zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych w firmie.

SAP jest też najczęściej wybieranym systemem ERP wspierającym procesy kadrowo-płacowe.

Modułowy charakter SAP SuccessFactors pozwala na wdrożenie i uruchomienie poszczególnych elementów w dowolnej kolejności w zależności od wyzwań, z jakimi mierzy się firma. Najwięcej korzyści można jednak uzyskać, integrując między sobą kompatybilne moduły, w ten sposób otrzymujac narzędzie, które odpowiada na każde wyzwanie nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim.

SAP SuccessFactors Recruiting (Rekrutacja)

Moduł SAP SuccessFactors Recruiting to komplementarne narzędzie, które wspiera każdy etap procesu rekrutacyjnego od momentu pozyskania i selekcji kandydatów po ich zatrudnienie w organizacji. Gwarantuje też przepływ informacji w obrębie jednego narzędzia, co nie tylko przyspiesza, ale również zwiększa efektywność pozyskiwania nowych pracowników.

W jego skład wchodzą: SAP SuccessFactors Posting (Publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych), SAP SuccessFactors Marketing (Marketing rekrutacyjny) oraz SAP SuccessFactors Management (Zarządzanie rekrutacją). Nie ogranicza się więc jedynie do samej rekrutacji kandydatów, ale również umożliwia dostęp do informacji o popularności danych ogłoszeń i ich atrakcyjności czy metod ulepszenia procesów rekrutacyjnych.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak zautomatyzować wstawianie ogłoszeń o pracę i umawianie spotkania z kandydatami, przyspieszając tym samym pracę działu HR?
 • czy mogę zintegrować narzędzia rekrutacyjne z mediami społecznościowymi (LinkedIn, Facebook, Twitter) i stroną kariery?
 • które sposoby pozyskiwania pracowników są najskuteczniejsze?

Przeczytaj więcej o module rekrutacji.

SAP SuccessFactors Onboarding (Wdrożenie)

SAP SuccessFactors Onboarding pomaga w zarządzaniu wdrożeniem nowych pracowników w organizacji. Rozwiązanie to zapewnia: rejestrowanie danych zatrudnionych osób i zarządzanie nimi, miejsce w sieci na przydatne materiały, integrację z zewnętrznymi narzędziami oraz pakietem SAP SuccessFactors HCM Suite.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak ułatwić nowym pracownikom wdrożenie w organizacji i zatrzymać ich tym samym na dłużej?
 • jak ustandaryzować proces onboardingu i przez to zwiększyć jego wydajność?
 • jak skutecznie zarządzać zadaniami, informacjami i materiałami dla nowozatrudnionych osób?

Poznaj moduł wdrożeniowy.

SAP SuccessFactors Learning (Uczenie)

SAP SuccessFactors Learning pozwala na zarządzanie umiejętnościami, szkoleniami i rozwojem pracowników. Pomaga nie tylko podnosić kompetencje, ale również uzupełniać je w miejscach, w których stwierdziliśmy braki. A dzięki dostosowaniu treści i dostępności na każde urządzenie zwiększa motywacje i zaangażowanie.

Moduł ten jest platformą, na której można zarówno zamieszczać materiały edukacyjne dla pracowników, jak i różnego rodzaju testy oraz egzaminy.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak zautomatyzować system przydzielania szkoleń z uwzględnieniem stanowiska i zakresu obowiązków bez nadmiernego obciążania działu HR?
 • jak możesz wykorzystać potencjał trenerów w organizacji i zorganizować szkolenia wewnątrz firmy?
 • jak zapewnić satysfakcjonujący rozwój talentów dla pracowników?

Konsultanci Hicron pomogą ci znaleźć na nie odpowiedź.

SAP SuccessFactors Performance & Goals (Oceny i Cele)

SAP SuccessFactors Performance Goals może stanowić podstawowy sposób na mierzenie efektywności pracowników. Umożliwia ustalanie celów dla zatrudnionych osób, śledzenie stopnia ich realizacji oraz sprawdzanie wyników. Na tej podstawie menagerowie otrzymują informacje o ich efektywności i w obiektywny sposób mogą określić wkład poszczególnych pracowników w realizację celów biznesowych, a także posiadają dane do udzielenia im informacji zwrotnej.

Moduł SAP SuccessFactors Performance & Goals umożliwia również integrację z MS Outlook, zawiera 300 przykładowych celów dla pracowników oraz automatycznego doradcę dla managerów.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak skuteczniej realizować cele organizacji i wspierać rozwój jej pracowników?
 • jak udzielać konstruktywnego feedbacku?
 • jak zminimalizować ryzyko niesprawiedliwego traktowania?
 • jak podejmować obiektywne decyzje, dotyczące awansów, premii czy wynagrodzeń?

Poznaj moduł odpowiedzialny za Cele i Ocenę pracowniczą.

SAP SuccessFactors Succession & Development (Rozwój)

SAP SuccessFactors Succession & Development pomaga w tworzeniu planów budowania kompetencji w firmie, a tym samym w organizacji zastępstw czy reagowania w przypadku odejścia kluczowych pracowników. Rozwiązanie SAP umożliwia tworzenie schematów ze ścieżkami rozwoju, a także wykrywaniu predyspozycji na dane stanowisko.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak zabezpieczyć się w przypadku odejścia kluczowych pracowników?
 • jak skutecznie wyznaczyć ścieżkę rozwoju pracownika i uniknąć luk kompetencyjnych?
 • jak efektywnie wyznaczać osoby na zastępstwo i zapewnić ciągłość procesów?

Przeczytaj więcej o rozwiązaniu SAP HR Sukcesja i Rozwój.

SAP SuccessFactors Work Zone (Cyfrowe miejsce pracy)

SAP SuccessFactors Work Zone jest następcą SAP Jam. Work Zone zachował wszystkie funkcje swojego poprzednika i jednocześnie wprowadzone zostały liczne usprawnienia i dodatkowe możliwości biznesowe.

Platforma ta usprawnia pracę zespołów w firmie, tworząc przestrzeń służącą zarządzaniu projektami oraz komunikacji między członkami w organizacji. Stanowi również centralne miejsce do gromadzenia informacji z rozbudowaną funkcją wyszukiwania i indeksowania.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak zminimalizować koszt narzędzi wspierających pracę zespołową?
 • w jaki sposób umożliwić sprawną komunikację w zespołach podczas pracy zdalnej?
 • jakie miejsce jest najlepsze do zamieszczania materiałów szkoleniowych, by były one zawsze dostępne dla zainteresowanych?

Zdecyduj się na nowe rozwiązania i przeczytaj więcej o module SAP SuccessFactors Work Zone.

SAP SuccessFactors Employee Central (Baza Pracownicza)

SAP SuccessFactors Employee Central to moduł odpowiada za automatyzację procesów HR i budowanie struktury organizacji. Realizuje zadania związane z obliczaniem czasu pracy i wynagrodzeń, rejestrowaniem nadgodzin, tworzenie harmonogramów pracy oraz zarządzanie wnioskami urlopowymi. Narzędzie może zostać skonfigurowane pod konkretne potrzeby organizacji z uwzględnieniem m.in. przepisów krajowych czy stref czasowych.

Wykorzystany przy projektowaniu moduły Employee Central graficzny interfejs pozwala za pomocą kilku kliknięć generować raporty, składać i przyjmować wnioski o urlop.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak uporządkować dane o pracownikach i zgromadzić je wszystkie w jednym miejscu?
 • jak zapewnić ciągłą aktualność danych personalnych?
 • jak zadbać o zgodność ze zmieniającymi się nieustannie przepisami krajowymi w przypadku firmy o globalnym zasięgu?

Poznaj ofertę Employee Central.

SAP SuccessFactors Compensation (Premiowanie)

SAP SuccessFactors Compensation to moduł SAP HR, który odpowiada za strategiczne planowanie i zarządzanie wynagrodzeniami. Wykorzystanie automatyzacji i gotowych raportów pozwoli ci skutecznie motywować osoby w firmie do osiągania celów biznesowych, a system nagród zatrzymać w organizacji najcenniejszych pracowników.

Zapewnia również możliwość analizowania wynagrodzeń w kontekście budżetu i wydatków całej organizacji.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak inteligentnie zaplanować budżet z uwzględnieniem zmiennej sytuacji na rynku?
 • w jaki sposób należy zdefiniować wysokość nagród z uwzględnienie m.in. kraju czy stanowiska?
 • czy jest możliwe skuteczne zorganizować długoterminowego planu motywacyjnego?

Rozważ wdrożenie moduły Compensation w twojej firmie.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics (Analizy personalne)

SAP SuccessFactors Workforce Analytics to oparte na chmurze rozwiązanie ułatwiające podejmowanie decyzji z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. To baza danych na temat stanu zatrudnienia, wyników czy rotacji kadr. W narzędziu tym znajdziesz predefiniowane metryki i standardowe moduły, a dostęp do nich pozwoli ci przewidywać trendy na podstswie informacji o obecnej liczbie pracowników czy obrocie.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak podejmować trafne i szybkie decyzje w obszarze rekrutacji?
 • jak pomóc menadżerom w wyborze najlepszych kandydatów?
 • jak rozwijać kompetencje działów HR i wymieniać się wiedzą z ekspertami?

Konsultanci Hicron pomogą ci w znalezieniu odpowiedzi.

SAP SuccessFactors Workforce Planning (Planowanie)

SAP SuccessFactors Workforce Planning w jego ramach zrealizujesz zadania z zakresu długofalowego planowania personelu. Gdy wdrożysz go w swojej organizacji, unikniesz braków kadrowych, dopasujesz się do zmiennej sytuacji na rynku pracy, a swoje decyzje będziesz opierać na rzetelnych danych. Będziesz również w stanie przewidywać skutki finansowe w związku ze zmianami zatrudnienia i je dynamicznie modelować.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak przygotować strategię rekrutacji dostosowaną do celów biznesowych firmy?
 • prowadzić rekrutacje zewnętrzne czy szukać talentów wewnątrz organizacji?
 • jak znaleźć pracowników o odpowiednich profilach kompetencyjnych?

Dowiedz się więcej o module SuccessFactors Workforce Planning.

Następca SAP HCM

Wsparcie dla SAP HCM kończy się wraz z rokiem 2027. Opisane powyżej moduły SAP SuccessFactors w sposób komplementarny odpowiadają na zapotrzebowania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, również w obszarze twardego HR. Nie tylko realizują zadania starszej wersji systemu (SAP HCM), ale robią dużo więcej, skupiając się na wynikach, rozwoju i dobrym samopoczuciu pracownika.

SAP SuccessFactors to chmurowe rozwiązanie przyszłości, dostępne w wersji mobilnej. Przy wdrożeniu w wersji SaaS (Software as a Service) pozwala uniknąć kosztów związanych z inwestycją w infrastrukturę IT. Gwarantuje nie tylko zwrot z inwestycji (ROI), ale również tzw. ROX (ang. return of investment) wzrost efektywności.

Sprawdź, który z modułów systemu SAP ERP jest dla ciebie. Nasi architekci rozwiązań dopasują narzędzia do twoich potrzeb. Jeżeli natomiast w swojej firmie korzystasz już z rozwiązania SAP HCM, zastanów się, czy nie potrzebujesz upgredu!

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę